Splošni pogoji

Dovoljena uporaba strani

Strinjate se, da boste storitve in platformo uporabljali samo za nekomercialne stike z ljudmi, ki želijo deliti z vami lokacije radarjev in kontrol.

1. Predmet

Kontrole.net (v nadaljevanju »Kontrole.net«) platforma je dostopna na spletni strani Kontrole.net ali v obliki mobilne aplikacije (v nadaljevanju »platforma«).

Prosimo, pozorno preberite te splošne pogoje. Sprejmete in razumete, da Kontrole.net ni pogodbenik nobenega sporazuma, pogodbe ali pogodbenega odnosa kakršnekoli narave, sklenjene med člani svoje platforme.

S pritiskom na gumb ”Prijavi se z računom Google” ali ”Registriraj se z računom Google” ali ”Registriraj se z e-naslovom”, priznavate, da ste prebrali splošne pogoje in se z njimi strinjate.

2. Registracija na platformi in ustvarjanje računa

2.1. Pogoji registracije na platformo

Platforma je namenjena posameznikom, starejšim od 18 let. Registracija na platformi je mladoletnim osebam strogo prepovedana. Z registracijo in uporabo torej jamčite, da ste starejši od 18 let.

2.2. Ustvarjanje računa

Platforma članom omogoča objavljanje in ogledovanje lokacij radarjev in kontrol. Če želite uporabljati platformo brez omejitev, se morate na naši platformi registrirati s pomočjo registracijskega obrazca ali Google računom.

Ne glede na uporabljeno metodo registracije, z ustvarjanjem računa potrdite, da boste uporabili le točne in resnične podatke, spremembo le-teh pa boste opravili na svojem profilu ali pa boste o spremembah obvestili Kontrole.net, saj boste tako zagotovili natančnost in relevantnost vaših podatkov, k čemur vas veže pogodbeni odnos s Kontrole.net.

V primeru registracije z e-naslovom se strinjate, da boste izbrano geslo zadržali zase in ga ne boste zaupali nikomur. Če geslo izgubite ali razkrijete drugemu, se strinjate, da boste o tem nemudoma obvestili Kontrole.net.

Sami ste odgovorni za uporabo vašega računa s strani tretje osebe, razen če ste nemudoma obvestili Kontrole.net o izgubi gesla, zlorabi s strani tretje osebe ali razkritju vašega gesla tretji osebi.

Strinjate se, da ne boste ustvarjali ali uporabljali računov tretjih oseb ali računov, ki ste jih ustvarili sami.

3. Preverjanje

Kontrole.net lahko za boljšo transparentnost, večje zaupanje, za preventivo ali za zaznavanje zlorab vzpostavi sistem preverjanja nekaterih informacij, ki jih boste priskrbeli s svojim profilom. Primer tega je vnos vaše telefonske številke.

Razumete in se strinjate, da vsaka povezava s platformo ali službo za preverjanje informacij ali podoben termin pomeni le, da je član uspešno prešel postopek preverjanja na platformi, da bi vam zagotovil več informacij o članu, s katerim delite lokacije radarjev in kontrol. Kontrole.net ne more zagotoviti resničnosti, zanesljivosti in veljavnosti informacij, ki so predmet postopka preverjanja.

4. Uporaba storitev

4.1. Objava oglasov

Kot član, ki ima izpolnjene vse spodaj naštete pogoje, lahko ustvarjate in objavljate lokacije na plaftormi z vnosom podatkov o kontroli ali radarju (datum/čas, lokacija, čas prihoda/odhoda policajev, število policajev, oznaka na tablici in vrsta vozila itd.).

Razumete, da ste sami odgovorni za vsebino, ki jo objavljate na platformi. Tako predstavljate in zagotavljate resničnost vseh informacij v objavi lokacije.

Z zagotovilom, da se vaša objava sklada s Splošnimi pogoji, bo lokacija objavljena na platformi in bo tako na ogled vsem obiskovalcem platforme ali spletne strani Kontrole.net. Kontrole.net si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez opozorila ne objavi ali odstrani katerikoli oglas v kateremkoli času, če se ta ne sklada s Splošnimi pogoji ali za katerega meni, da škoduje svoji podobi, platformi ali storitvi.

Razumete in sprejmete, da so pravila pri razvrščanju in vrstnem redu prikazovanja vaše lokacije med drugimi lokacijimi izključno lastna presoja Kontrole.net.

4.2. Sistem ocenjevanja

Kontrole.net vas spodbuja, da ocenite druge uporabnike platforme. Ocene so vidne in objavljenje na platformi.

4.3. Skladnost

Razumete in sprejmete, da si Kontrole.net pridržuje pravico do neobjavljanja ali brisanja ocen, ki niso v skladu z našimi Splošnimi pogoji.

4.4 Omejevanje

Kontrole.net si pridržuje pravico do prekinitve vašega računa, omejitve vašega dostopa do storitev ali odpovedi splošnih pogojev kadarkoli, brez vnaprejšnjega opozorila.

5. Obnašanje uporabnikov platforme in članov

5.1. Obveza vseh uporabnikov platforme

Razumete, da ste odgovorni za spoštovanje vseh zakonov in drugih predpisov, ki za vas veljajo ob uporabi platforme.

Poleg tega se med uporabo platforme in med potovanji obvezujete, da:

(a) ne uporabljajte platforme za poklicne, komercialne ali profitne namene, če niste potrjeni kot uraden partner Kontrole.net;

(b) ne pošiljate Kontrole.net (zlasti ob ustvarjanju ali posodobitvi vašega računa) ali drugim članom lažnih, zavajajočih, zlonamernih ali goljufivih podatkov;

(c) na platformi se ne obnašajo oziroma ne objavljajo kakršnekoli vsebine, ki bi bla obrekovalne, škodljive, nespodobne, pornografske, vulgarne, žaljive, agresivne, neprijavljene, nasilne, grozeče, nadlegovalne, rasistične ali ksenofobične narave, s spolnimi konotacijami ali spodbujajo k nasilju, diskriminaciji, sovraštvu, uporabi nezakonitih snovi ali dejavnosti oziroma ki so v kakršnemkoli smislu nasprotujoči namenom platforme in kršijo pravice Kontrole.net ali tretje osebe;

(d) da ne krši pravic in podobe Kontrole.net, zlasti pravic intelektualne lastnine;

(e) ne ustvarja več kot enega računa na platformi ali računa v imenu tretje osebe;

(f) da se na druge člane prek platforme ne obrača iz kakršnegakoli razloga, ki ni vezan na lokacijo radarja ali kontrole;

(g) izpolnjuje in upošteva te pogojev in pravilnik o zasebnosti.

6. Začasna ustavitev računov, omejitev dostopa in prenehanje

Svojo pogodbeno razmerje s Kontrole.net lahko kadarkoli prekinete, brez stroškov in brez razloga. Če želite to narediti, nas preprosto kontaktirajte na e-naslov info@kontrole.net z zahtevo o zaprtju računa.

V primeru, da ne upoštevate pogojev in drugih smernic skupnosti ali ugotovimo, da uporabnik škodi ugledu Kontrole.net ali da lahko na platformi škodijo drugim, lahko:

(a) takoj in brez predhodnega obvestila prekinemo pogoje, ki vas zavezujejo s Kontrole.net; in/ali

(b) preprečimo objavljanje ali odstranjevanje kakršnihkoli ocen, oglasov, sporočil, vsebine, zahteve ali katerekoli vsebine, ki ste jo objavili na platformi; in/ali

(c) omejimo vaš dostop in uporabo platforme; in/ali

(d) začasno ali trajno blokiramo račun.

Kadar je to potrebno, boste obveščeni o uvedbi takšnega ukrepa, da boste lahko na Kontrole.net dali pojasnila. Kontrole.net se bo po lastni presoji odločil, ali bo odpravil sprejete ukrepe ali ne.

7. Osebni podatki

Kontrole.net bo v okviru vaše uporabe platforme zbiral in obdeloval nekatere vaše osebne podatke. Če uporabljate platformo in se registrirate kot član, razumete in sprejmete obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Kontrole.net v skladu z veljavno zakonodajo in določili Pravilnika o zasebnosti.

Vsi, ki želite dodati lokacijo radarja/kontrole morate vpisati osebne podatke za zagotavljanje skladnosti portala z zakoni Republike Slovenije. Na zahtevo državnih organov smo primorani posredovati podatke organom, ki skrbijo za varnost (Policija) oziroma organom, ki skrbijo za prepričevanja dela in zaposlovanja na črno.

8. Intelektualna lastnina

8.1 Vsebina, ki jo je objavil Kontrole.net

Kontrole.net je v skladu z vsebino, ki jo ponujajo njeni člani, edini imetnik vseh pravic intelektualne lastnine v zvezi s storitvijo, platformo, njeno vsebino (predvsem besedila, slike, dizajni, logotipi, videoposnetki, zvoki, podatki, grafike) in programske opreme in baze podatkov, ki zagotavljajo njihovo delovanje.

Kontrole.net vam daje osebno in neprenosljivo pravico do uporabe platforme in storitev za vašo osebno in zasebno uporabo na nekomercialni osnovi in v skladu z nameni platforme in storitev.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja Kontrole.net vam je prepovedana kakršnakoli drugačna uporaba platforme in storitev ter njihovih vsebin. Zlasti vam prepovedujemo:

(a) reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje, distribucijo, javno zastopanje in razširjanje platforme, storitev in vsebine, razen tiste, ki jo izrecno dovoli Kontrole.net;

(b) razstavljanje in povratno uporabo platforme ali storitev, ob upoštevanju izjem, določenih z veljavnimi besedili;

(c) pridobivanje ali poskus pridobivanja (zlasti z uporabo robotov za rudarjenje podatkov ali kateregakoli drugega podobnega orodja za zbiranje podatkov) znatnega dela podatkov platforme.

8.2. Vsebina, ki ste jo objavili na platformi

Da bi omogočili zagotavljanje storitev in v skladu z namenom platforme, Kontrole.net podelite licenco za uporabo vsebine in podatkov, ki jih posredujete v okviru vaše uporabe storitev (v nadaljevanju kot “Vsebina članov”). Če želite Kontrole.net omogočiti distribucijo po digitalnem omrežju in v skladu s katerimkoli komunikacijskim protokolom (zlasti internetom in mobilnim omrežjem) ter javnosti ponuditi vsebino Platforme, pooblastite Kontrol.net za ves svet in za ves čas trajanja vaših pogodbenih odnosov s Kontrole.net, da reproducira, predstavlja, prilagaja in prevaja vsebino članov na naslednji način:

(a) Kontrol.net pooblaščate, da reproducira vso ali del vaše vsebine članov na kateremkoli digitalnem snemalnem nosilcu, znanem ali še neznanem, in zlasti na kateremkoli strežniku, trdem disk, pomnilniški kartici ali kateremkoli drugem enakovrednem nosilcu podatkov v kakršnikoli obliki in po kateremkoli postopku, znanem ali zaenkrat še neznanem, v obsegu, ki je potreben za kakršnokoli delovanje shranjevanja, varnostnega kopiranja, prenosa, povezanega z delovanjem platforme in zagotavljanjem storitve;

(b) Kontrole.net pooblaščate, da prilagodi in prevede vsebino članov ter jih reproducira na vseh digitalnih nosilcih, sedanjih ali prihodnjih, določenih v točki (a) zgoraj, z namenom zagotavljanja storitev, zlasti v različnih jezikih. Ta pravica vključuje možnost spreminjanja oblikovanja vaše vsebine člana, ob upoštevanju vaših moralnih pravic, zaradi spoštovanja grafičnega akta platforme in/ali zaradi tehnične združljivosti z namenom objave preko platforme.

9. Vloga Kontrole.net

Platforma predstavlja spletno mrežno platformo, na kateri lahko člani ustvarjajo in objavljajo lokacije policijskih radarjev in kontrol za namene obveščanja drugih udeležencev v cestnem prometu. Drugi člani in obiskovalci spletnega mesta in aplikacij si lahko ogledajo lokacije, da ugotovijo ali so policisti na njihovi relaciji potovanja in po potrebi neposredno kontaktirajo osebo, ki je objavila lokacijo na platformi.

Če uporabljate platformo in sprejemate te pogoje, se zavedate, da Kontrole.net ni stranka nobenega sporazuma, sklenjenega med vami in drugimi članicami za delitev stroškov, povezanih s potovanjem, ki bi nastali zaradi neupoštevanja cestno prometnih predpisov.

Kontrole.net nima nadzora nad ravnanjem svojih članov in uporabnikov platforme.

Zavedate se in sprejemate, da Kontrole.net ne nadzoruje veljavnosti, resničnosti ali zakonitosti ponujenih lokacij, policistov in njihovih vozil.

Člani (vozniki ali potniki) delujejo izključno samostojno in odgovorno.

Kontrole.net v vlogi posrednika ne more biti odgovoren za:

(a) napačne informacije, ki jih je voznik sporočil v svoji objavi ali na kakršenkoli drug način glede potovanja in njegovih pogojev;

(b) odpoved ali spremembo lokacije s strani članice;

(c) vedenje svojih članov med, pred ali po objavi kontrole ali radarja;

(d) zavrnitev plačila kazni, ki bi nastala zaradi neupoštevanja prometnih predpisov.

10. Delovanje, razpoložljivost in funkcionalnosti platforme

Kontrole.net bo poskušal v največji možni meri vzdrževati dostopno platformo 7 dni v tednu in 24 ur na dan. Kljub temu se lahko dostop do platforme začasno ustavi brez predhodnega obvestila zaradi tehničnega vzdrževanja, selitve, posodobitve, zaradi izpadov ali omejitev, povezanih z delovanjem omrežja.

Poleg tega si Kontrole.net pridržuje pravico, da po svoji lastni presoji začasno ali trajno spremeni ali ustavi celoten ali delni dostop do platforme ali njenih funkcij.

11. Sprememba pogojev

Ti pogoji in referenčni dokumenti vključujejo celoten dogovor med vami in Kontrole.net glede vaše uporabe storitev.

Kontrole.net lahko spremeni te pogoje v pogojih, da se prilagodi svojemu tehnološkemu in trgovskemu okolju ter da izpolni veljavno zakonodajo. Vsaka sprememba teh pogojev bo objavljena na platformi z datumom začetka veljavnosti, o njej pa vas bo obvestil Kontrole.net, preden začne veljati.

12. Pravna obvestila

Za vsa dodatna vprašanja glede pogojev ali platforme nas kontaktirajte na info@kontrole.net.

Dokument je bil nazadnje posodobljen 8.11.2020